Redirecționează 2% din impozitul pe venit către copiii și tinerii susținuți de CONCORDIA!

Timp de 27 de ani, Organizația Umanitară CONCORDIA a ajutat în România peste 6.000 de copii și tineri proveniți din familii dezorganizate sau defavorizate social, ori direct de pe stradă. Serviciile noastre asigură accesul la educație, formare profesională și integrare socială pentru o viață independentă și autonomă.

Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 2.000 de copii și tineri în fiecare an.

Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!

Conform art. 79, alin. 1 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate alege destinația celor 2% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 și Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și ale organizației beneficiare. Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.

Formularele trebuie completate de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca și de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

Organizaţia Umanitară CONCORDIA

Drumul Regimentului nr. 20D | Sector 1 | RO-013387 | Bucureşti
Cod de Identificare Fiscală: 5221142
Cont Bancar (IBAN): RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 | Raiffeisen Bank S.A. București | Agenția 13 Septembrie

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 25 mai 2018.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!

Date contact

Str. Drumul Regimentului nr. 20D | București

T | F +40 311 076 981/82

secretariat@concordia.org.ro

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
Facebook Twitter YouTube vimeo