Asistent Administrativ, 4 ore/zi

Responsabilitățile postului: 

 • Procesarea și sortarea corespondenței
 • Preluarea apelurilor telefonice și soluționarea acestora în funcție de solicitări
 • Centralizarea și pregătirea documentelor pentru cursuri de formare și examinare
 • Pregătirea logistică pentru cursurile de formare (catering, cazare etc.)
 • Rezervarea și plata biletelor de transport (avioane, tren) pentru personalul CONCORDIA Academia
 • Organizarea întâlnirilor/evenimentelor (invitații, organizare logistică, raportare, etc)
 • Gestionarea bazei de date
 • Deconturi
 • Pregătire și transmitere oferte pentru cursurile de formare.

Profilul candidatului:

 • Foarte bună capacitate organizatorică și de gestiune a documentelor
 • Bune abilități de comunicare (orală și scrisă)
 • Foarte bune abilități de utilizare a calculatorului (pachetul Office)
 • Atitudine pozitivă și proactivă
 • Responsabilitate
 • Abilitate de organizare eficientă a sarcinilor și a timpului
 • Gestionare eficientă a resurselor
 • Foarte bune cunoștințe de limba română
 • Buna cunoaștere a limbii engleze constituie avantaj
 • Studii medii, experiența anterioară nu este obligatorie.

Beneficii:

 • Program flexibil – 20 ore/saptămână în medie (adecvat studenților și persoanelor cu obligații familiale)
 • Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă (internațională)
 • Posibilitatea participării gratuite la programele de formare oferite de CONCORDIA Academia în funcție de interese (în domeniul social, al managementului și inovării)
 • 1.100 RON negociabil.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 15.08.2019, la adresa de e-mail: academia@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Administrativ.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Cornelia Burtscher | Director CONCORDIA Academia | T +40 311 076981.

__________ 

Director Administrativ

Responsabilitățile postului: 

 • Întocmește, urmărește si actualizează planul de investiții, planul de mentenanță pentru toate imobilele aflate în patrimoniul organizației
 • Întocmește si depune documentația necesară obținerii autorizațiilor, avizelor pentru toate imobilele organizației
 • Se ocupă de planificarea reparațiilor și răspunde de execuția conformă a acestora în cadrul imobilelor
 • Răspunde de monitorizarea utilizării mijloacelor de transport aflate în parcul auto al organizației și de buna lor funcționare
 • Întocmește lunar bugetul tehnic și al parcului auto
 • Coordonează echipa din subordine.

Profilul candidatului: 

 • Absolvent studii superioare
 • Abilitate de organizare și gestionare eficientă a resurselor
 • Atenție la detalii și rigurozitate în respectarea termenelor
 • Abilitate de comunicare și bună relaționare
 • Abilitate de a lucra în echipă și de a coordona
 • Capacitate de a rezolva problemele, în limitele de competență ale postului  
 • Abilitate de negociere.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Director Administrativ.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Asistent Social pentru Ploiești

Responsabilitățile postului: 

·        Întocmește și instrumentează optim și corect dosarele beneficiarilor

·        Planifică și organizează anchetele sociale în beneficiul copiilor

·        Elaborează planul de intervenție socială individualizată pentru fiecare beneficiar

·        Colaborează cu alte instituții pentru clarificarea situației scolare, sociale și/sau juridice a beneficiarilor

·        Menține în permanență raporturile profesionale cu DGASPC–urile de referință

Profilul candidatului:

·        Absolvent studii superioare în domeniul asistenței sociale

·        Cunoștinte riguroase în domeniul social

·        Experiență în domeniu constituie un avantaj

·        Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare

·        Capacitatea de a lucra în echipă

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Social.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Psiholog pentru Ploiești

Responsabilitățile postului: 

 • Evaluarea psihologică a beneficiarilor în vederea stabilirii obiectivelor terapeutice și de dezvoltare
 • Intervenție psihoterapeutică pentru beneficiari
 • Colaborare cu echipa multidisciplinară.

Profilul candidatului:         

 • Absolvent studii superioare în domeniu - atestat de liberă practică în psihoterapie
 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică – prezintă avantaj
 • Experiență în lucrul cu copii și adolescenți - prezintă avantaj
 • Experiență de lucru în domeniul social - prezintă avantaj
 • Atenție și rigurozitate
 • Simțul responsabilității
 • Abilitate de organizare eficientă a sarcinilor și a timpului și gestionare eficientă a resurselor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Psiholog.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Electrician/Instalator

Responsabilitățile postului: 

 • Execută cu operativitate lucrările de montare și reparare pentru toate instalațiile electrice/sanitare și energetice din cadrul unității
 • Efectuează controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute
 • Urmărește funcționarea în mod corespunzător a sistemului de iluminat artificial din unitate/instalații sanitare
 • Exploatează și întreține în permanență în stare bună de funcționare centrala termica
 • Repară și recondiționează instalații electrice/sanitare.

Profilul candidatului:       

 • Competență profesională în domeniul construcții/instalații
 • Capacitate de a lucra atât independent, cât și în echipă
 • Capacitate de a rezolva problemele
 • Responsabilitate și implicare.

Activitatea se desfășoară în București și județul Prahova (Ploiești și Ariceștii Rahtivani).

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Electrician.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Specialist Relații Publice

Responsabilitățile postului: 

 • Dezvoltă, monitorizează și evaluează strategiile și planurile de acțiune pe comunicare și relații publice
 • Contribuie activ la elaborarea și dezvoltarea strategiei de comunicare internă și externă
 • Raportează rezultatele și provocările activității de comunicare în întâlnirile cu directorul executiv
 • Propune acțiuni viitoare și soluții cu privire la activitatea de comunicare
 • Reprezintă organizația la evenimentele publice sau este parte din jurii relevante pentru domeniul de intervenție al CONCORDIEI, în acord cu strategia punctuală stabilită împreună cu superiorul ierarhic
 • Este implicat în organizarea evenimentelor interne și externe ale organizației
 • Actualizează informațiile pe website-ul organizației, platformele online (România Pozitivă, Știri ONG etc.) și alte canale proprii de comunicare (Facebook, LinkedIn, Youtube etc.)
 • Monitorizează mass-media locală și națională
 • Întocmește și actualizează procedurile interne de relații publice și le respectă în permanență
 • Dezvoltă relația organizației cu mass-media locală și națională
 • Oferă suport pentru realizarea materialelor de către mass-media (articole, reportaje etc.)
 • Elaborează și editează grafic materialele de comunicare internă și externă (machete presă, broșuri, pliante, raport anual, newsletter, panouri publicitare etc.) și se asigură de realizarea corectă și în termen a lucrărilor în format electronic și/sau tipărit și păstrează o bună colaborare cu furnizorii parteneri.

Profilul candidatului: ·        

 • Studii superioare
 • Bună pregătire profesională
 • Abilități de comunicare și bună relaționare
 • Simțul responsabilității
 • Creativitate
 • Abilitate de organizare și gestionare eficientă a resurselor
 • Capacitate de a rezolva problemele, în limitele de competență ale postului
 • Experiență de minim 1 an pe un post similar

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Specialist Relații Publice.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Coordonator Programe București

Responsabilitățile postului: 

 • Coordonează derularea activității în toate proiectele sociale derulate în București
 • Coordonează și se implică activ în derularea, aplicarea și dezvoltarea conceptului pedagogic în toate proiectele din București
 • Împreună cu șefii de proiecte identifică și propune spre aprobare conducerii necesarul de resurse materiale, financiare și umane pentru desfășurarea în condiții optime a activității în proiectele de care este responsabil
 • Stabilește obiectivele anuale ale proiectelor din București împreună cu șefii de proiecte, în concordanță cu direcțiile strategice ale organizației și asigură cadrul optim pentru îndeplinirea lor
 • Efectuează evaluarea anuală a tuturor șefilor de proiecte din București, conform procedurilor organizației
 • Supervizează bugetul proiectelor din Bucureșți și oferă suport coordonatorilor de proiecte pentru buna gestiune a bugetelor alocate
 • Se implică activ și prompt în rezolvarea oricăror situații conflictuale aparute, luând imediat măsurile corecte ce se impun și transmite informațiile necesare superiorului ierarhic, dacă este cazul
 • Supervizează activitatea de asistență socială, verifică punctual dosarele beneficiarilor și poate propune instrumente și soluții pentru îmbunătățirea serviciului
 • Stabilește și menține contactele cu autoritatile locale și alte organizații relevante (A.J.O.F.M., D.G.A.S.M.B., Primăria Municipilui București, Inspecția Socială etc.) și dezvoltă parteneriate cu acestea.

Profilul candidatului: ·        

 • Studii superioare, formare în domeniul social
 • Abilitate de comunicare și bună relaționare cu copiii și tinerii
 • Simțul responsabilității
 • Empatie și răbdare
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale
 • Abilitate de organizare și gestionare eficientă a resurselor
 • Flexibilitate în comunicarea cu diferitele categorii de beneficiari
 • Experiență de minim 2 ani în coordonarea unor activiăți similare.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Coordonator Programe.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Asistent Medical pentru proiectele din București

Responsabilitățile postului: 

 • Acordă primul ajutor în caz de urgență și duce bolnavul la spital
 • Păstrează evidența tuturor documentelor medicale ale beneficiarilor
 • Monitorizează în permanență starea de sănătate a beneficiarilor
 • Ridică medicamentele prescrise tinerilor și administrează tratamente acestora
 • Organizează periodic cursuri de igienă, educație pentru sănătate și educație sexuală.

Profilul candidatului: ·        

 • Absolvent studii de specialitate (diplomă asistent medical generalist)
 • Experiența în domeniu psihiatric constituie un avantaj
 • Abilitate de gestionare a situațiilor conflictuale, empatie și răbdare
 • Capacitatea de a lucra în echipă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.teodorescu@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Asistent Medical.   

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Teodorescu | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

__________

Economist pentru sediul din București

Sarcinile specifice: 

 • Verificarea și întocmirea facturilor
 • Repartizarea cheltuielilor pe centre de cost și conturi contabile
 • Înregistrarea documentelor în programul de contabilitate
 • Realizarea, actualizarea și interpretarea diferitelor rapoarte
 • Antecalcul și postcalcul
 • Urmărirea încasărilor de la clienți
 • Întocmirea bugetelor anuale și urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat
 • Întocmirea și depunerea diferitelor declarații
 • Întocmirea registrului de casă
 • Contabilitate de gestiune
 • Cunoașterea temeinică a legislației în domeniul economic
 • Activitate de bugetare - întocmire buget și execuție bugetară
 • Raportare finanțare proiecte.

Profilul candidatului:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer
 • Capacitatea de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a informțiilor în activitatea zilnică
 • Abilitatea de a manageria proiecte multiple, cu termene fixe
 • Experiență în lucrul cu diferite programe de contabilitate
 • Capacitatea de a prelucra, interpreta și valorifica informațiile pentru adoptarea celor mai bune decizii sau pentru realizarea de rapoarte complexe
 • Experiență în domeniul financiar - contabil de minim 3 ani
 • Experiența într-un ONG reprezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.panait@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Economist.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Panait | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

__________

Brutar / Patiser pentru Brutăria CONCORDIA (CONCORDIA Development Ploiești)

Candidatul ideal:

 • Calificare pentru poziția de brutar sau patiser
 • Experiență în domeniul producției de produse de patiserie / brutărie
 • Experiența în coordonarea unei echipe de angajați constituie un avantaj
 • Disponibilitate de a lucra în ture.

Descrierea jobului:

 • Întocmește zilnic raportul de producție
 • Realizează zilnic produse de patiserie / panificație
 • Coordonează tinerii ucenici din brutărie
 • Respectă normele de igienă conform legislației în vigoare
 • Asigură curățenia zilnică în brutărie.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.08.2019, la adresa de e-mail: roxana.panait@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Brutar / Patiser.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Roxana Panait | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

__________

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
Facebook Twitter YouTube vimeo