Manager de Produs pentru București

Candidatul ideal:

 • Studii superioare
 • Experiență minim 3 ani în domeniul neguvernamental și în managementul de proiect
 • Experiență minim 3 ani în formare și dezvoltarea conținuturilor de formare
 • Experiență în organizarea și coordonarea unei echipe de formatori
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
 • Cunoștințe temeinice de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului.

  Descrierea jobului:

  • Participă activ la planificarea strategică a CONCORDIA Academia, în calitate de manager de produs pentru programul de formare  „Practicieni în Servicii Sociale
  • Realizează planificarea activităților în legatură directă cu produsul de formare destinat practicienilor în servicii sociale și întocmeste calendarul anual de activități al acestuia, de a căror coordonare este responsabil
  • Coordonează elaborarea, revizuirea și actualizarea conținuturilor de formare la nivel național și internațional
  • Este responsabil de managementul de proiect al tuturor finanțărilor care implică produsul de care este responsabil
  • Business development al produsului „Practicieni în Servicii Sociale”.

  Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 31.10.2018, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Manager de Produs.

  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

  Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

  ______________________

  Manager HR

  Candidatul ideal:

  • Absolvent studii superioare
  • Experiență - minim 3 ani în management HR, de dorit cu experiență anterioară în HR operațional (in mod special administrare de personal și payroll)
  • Experiența în mediul neguvernamental constituie un avantaj
  • Cunoașterea limbii engleze
  • Persoană pro-activă, cu initiațivă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
  • Cunoștinte temeinice de operare PC (Word, Excel, Power Point, baze de date) și în utilizarea internetului.

  Descrierea jobului:

  • Elaborează, întocmește și actualizează diverse rapoarte referitoare la aria sa de responsabilitate
  • Coordonează planificarea și implementarea tuturor proceselor de HR, care sprijină obiectivele organizaționale (planificarea cantitativă și calitativă a resursei umane, bugetarea salarială, evaluarea performanțelor profesionale, formare și dezvoltare profesională, elaborarea și aplicarea politicilor de beneficii și compensații, politici de retenție etc)
  • Informează conducerea cu privire la modificările în domeniul legislației muncii și de personal și se asigură de respectarea acesteia în cadrul organizației
  • Răspunde pentru întocmirea corectă și la timp a tuturor documentelor de personal, inclusiv raportări salariale
  • Menține și dezvoltă relațiile cu furnizorii de servicii în directă legătură cu managementul HR.

  Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 20.10.2018, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro.  Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Manager HR.

  Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.  

  Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981. 

  ______________________

  Căutăm Director Executiv pentru Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte Sociale“!

  Sarcini specifice:

  • Organizează şi coordonează activitatea curentă a Asociației și a subdiviziunilor ei, se asigură de implementarea planurilor operaționale ale Asociației şi coordonează implementarea deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu planificarea strategică la nivel național și internațional;
  • În calitatea sa de membru al echipei internaționale de management, este responsabil de îndeplinirea obiectivelor organizaționale;
  • Reprezintă organizația în relațiile externe cu toate instituțiile naționale și internaționale relevante pentru programele organizației și se asigură de o coordonare reușită a tuturor activităților de lobby și advocacy;
  • Dezvoltă și coordonează strategia de fundraising a organizației locale, pe care are obligația de a o reprezenta în cel mai bun mod în relație cu donatorii naționali și internaționali;
  • Se asigură de buna coordonare a echipei naționale și de cultivarea unei culturi organizaționale care să vină în sprijinul programelor organizației;
  • Este responsabil de coordonarea și ghidarea profesională a procesului de dezvoltare organizațională, integrat direcțiilor strategice internaționale.

  Profilul candidatului:

  • Studii universitare și masterale în științe sociale, administrare și management, dezvoltare organizațională sau alte domenii congruente;
  • Experiență anterioară de minim 7 ani în management organizațional, în organizațiii sociale și / sau non-profit;
  • Competențe dovedite în leadership;
  • Cunoașterea și respectarea normelor etice și a deontologiei profesionale;
  • Cunoașterea limbilor română, engleză - fluent; limba germană și rusă constituie un avantaj.

    

  Loc de muncă:

  Sediul Asociației Obștești „CONCORDIA. Proiecte Sociale“, str. A. Corobceanu 13/1, oraș Chișinău. 

  Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 30 septembrie 2018, indicând poziția pentru care se aplică, la următoarea adresă de e-mail: hr.moldova@concordia.or.at | T: +373 22 23 55 81.

  BGBGROROMDMDATATDEDE
  Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
  Facebook Twitter YouTube vimeo