Ce oferim?

Centrul organizează cursuri de formare profesională cu o durată de până la doi ani pentru specializări în brutărie/patiserie/cofetărie, tâmplărie, bucătarie, ospătărie şi horticultură, iar la terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie.

Deoarece, după terminarea acestor cursuri, ei au nevoie de un sprijin în căutarea şi găsirea unui loc de muncă, am stabilit parteneriate cu diferite firme și le oferim consiliere pentru a trece mai uşor interviurile de angajare.

Şi pentru că primul pas către o viaţă independentă este important, Casele ABRAHAM, LEOPOLD, MONTAFON și FAMILIA FISCHER găzduiesc tinerii ucenici ai şcolii noastre.

Cursurile Şcolii de Meserii CONCORDIA au loc în atelierele noastre de la CONCORDIA Oraşul Copiilor şi FERMA PENTRU COPII. 

Puncte forte care ne diferențiază în domeniul formării profesionale și integrării pe piața muncii

Management de caz (Case Management). Pe baza unei analize de specialitate a nevoilor social - pedagogice, școlare și psihologice ale fiecărui tânăr, se elaborează un plan integrat de măsuri adaptate individual și se realizează monitorizarea continuă a evoluției individuale.

Sistem de mentorat pentru găsirea și păstrarea locului de muncă (Job Coach)  este un program de consiliere profesională care ajută tinerii să își continue drumul, să își găsească un loc de muncă, să îl păstreze și să răspundă cerințelor. De asemenea, oferă suport angajatorilor pentru angajarea tinerilor care provin din medii dezavantajate.

Începând cu 2011, 250 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Școlii de Meserii CONCORDIA, iar 70% și-au menținut locul de muncă la același angajator pentru mai mult de 6 luni.  

Implementarea elementelor din învățământul profesional de trei ani în sistem dual

În parteneriat cu Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești, începând cu septembrie 2015, s-a format o grupă de brutari – patiseri – preparatori produse făinoase. Colaborarea a continuat cu o clasă de bucătari, începând cu anul 2016 și una de bucătari - ospătari, din toamna anului 2018. Lista parteneriatelor continuă cu clasele de brutari formate în colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești, respectiv Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu în perioada 2018-2019 și nu în ultimul rând clasa de tâmplari 2018-2020 alături de Colegiul Tehnic Toma Socolescu. Cursurile pun accent pe formarea practică și deprinderea abilităților și competențelor necesare pentru adaptarea tinerilor la piața dinamică a muncii.

Școala de Meserii CONCORDIA asigură cursurile practice susținute de specialiști în brutărie, patiserie, bucătărie, tâmplărie și ospătărie, transportul cursanților și un prânz cald, în timp ce partenerii noștri asigură cursurile de teorie și sălile de curs.           

La terminarea acestor cursuri, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și în Uniunea Europeană.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Facebook Twitter YouTube vimeo