Ce oferim?

Centrul organizează cursuri de formare profesională cu o durată de până la doi ani pentru meseriile de brutar/patiser/cofetar, tâmplar, bucătar, chelner şi horticultor, iar la terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie.

Deoarece, după terminarea acestor cursuri, ei au nevoie de un sprijin în căutarea şi găsirea unui loc de muncă, am stabilit parteneriate cu diferite firme și le oferim consiliere pentru a trece mai uşor interviurile de angajare.

Şi pentru că primul pas către o viaţă independentă este important, Casele ABRAHAM, LEOPOLD, MONTAFON și FAMILIA FISCHER găzduiesc tinerii ucenici ai şcolii noastre.

Cursurile Şcolii de Meserii CONCORDIA au loc în atelierele noastre de la CONCORDIA Oraşul Copiilor şi FERMA PENTRU COPII. 

Puncte forte care ne diferențiază în domeniul formării profesionale și integrării pe piața muncii

Management de caz (Case Management). Pe baza unei analize de specialitate a nevoilor social - pedagogice, școlare și psihologice ale fiecărui tânăr, se elaborează un plan integrat de măsuri adaptate individual și se realizează monitorizarea continuă a evoluției individuale.

Sistemul de mentorat (Learn Coach) este un program de consiliere educațională conceput pentru consolidarea competențelor cheie ale elevilor, precum atitudinea potrivită la locul de muncă și în zonele de producție, găsirea soluțiilor și lucrul în echipă.

Sistem de mentorat pentru găsirea și păstrarea locului de muncă (Job Coach)  este un program de consiliere profesională care ajută tinerii să își continue drumul, să își găsească un loc de muncă, să îl păstreze și să răspundă cerințelor. De asemenea, oferă suport angajatorilor pentru angajarea tinerilor care provin din medii dezavantajate.

Începând cu 2011, 170 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Școlii de Meserii CONCORDIA, iar 70% și-au menținut locul de muncă la același angajator pentru mai mult de 6 luni.  

Implementarea elementelor din învățământul profesional de trei ani în sistem dual

În parteneriat cu Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești, începând cu septembrie 2015, Școala de Meserii CONCORDIA a format o grupă de brutari – patiseri – preparatori produse făinoase și o grupă de bucătari începând cu anul școlar 2016 - 2017. Cursurile durează 3 ani și pun accent pe formarea  teoretică și practică a elevilor, precum și deprinderea abilităților și competențelor necesare pentru adaptarea tinerilor pe piața dinamică a muncii.

Școala de Meserii CONCORDIA asigură cursurile practice susținute de specialiști în brutărie și patiserie din România și Austria, transportul cursanților și un prânz cald, iar Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ asigură cursurile de teorie și sălile de curs.           

La terminarea acestor cursuri, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și în Uniunea Europeană.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank
Facebook Twitter YouTube vimeo