Casele de tip familial

În cele ȘASE CASE DE TIP FAMILIAL din Ploiești și Ariceștii Rahtivani, județul Prahova (Casa AUSTRIA, Casa EVA, Casa ABRAHAM, Casa CAROLINE, Casa URSULA, Casa ELISABETH), 80 de copii și tineri beneficiază de găzduire, hrană zilnică, sprijin educațional, servicii medicale, suport emoțional și consiliere psihologică, asistență socială, recuperare și reabilitare, facilitarea accesului la cursuri de formare profesională, socializare și petrecere a timpului liber, integrare socio – profesională și, după caz, reintegrarea familială.

FERMA PENTRU COPII a fost ultimul centru de plasament al CONCORDIEI care a intrat în proces de dezinstituționalizare, care a constat într-o evaluare complexă a copilului și a familiei, implementată de o echipă multidisciplinară. Planuri individuale de acțiune au fost agreate de către echipă pentru fiecare copil. În decembrie 2018, a fost deschisă Casa CAROLINE, după obținerea aprobărilor din partea autorităților, iar Casa ELISABETH va fi inaugurată în 2019. Odată cu această etapă se încheie procesul de dezinstituționalizare pentru centrele de plasament, demarat în 2015.
 

BGBGROROMDMDATATDEDE
Facebook Twitter YouTube vimeo